Tag: BREEAM

Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część II

Najbardziej popularne standardy odwołują się do różnych konceptów oświetleniowych i sposób mierzenia światła. W tej części omówimy WT, LEED i BREEAM. Warunki Techniczne §60 WT określa, że w budynkach mieszkalnych światło słoneczne w mieszkaniach wielopokojowych powinno docierać [1] do co najmniej jednego pokoju przez minimum 3 godziny w dniach równonocy,

Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część V

Glare czyli “efekt olśnienia”, to kolejny ze współczynników, który określa nam Komfort Wzrokowy. Najpopoularniejszymi sposobami mierzenia glare są Daylight Glare Index, CIE Glare Index, Visual Comfort Probability, Unified Glare Rating, and Daylight Glare Probability. Każdy ze współczynników ma swoje wady i zalety. W tym poście opiszemy te, uzwględnione w standartach.

Website Powered by WordPress.com.