DAYLIGHT BASIC CHECK-UP

We verify whether a project fulfils building code requirements. By analyzing the impact of the surrounding buildings on the new investment and vice-versa. The study indicates possibly unilluminated zones, propose basic formal changes to reduce unwanted shadow.

ANALIZA NASŁONECZNIENIA I PRZESŁANIANIA

Sprawdzimy czy projekt spełnia warunki dotyczące oświetlenia określone w Prawie Budowlanym. Przygotujemy model 3D budynku i najbliższego otoczenia a kolejno przenalizujemy czy projekt spełnia wytyczne §12 i §60.


LEED, BREEAM & WELL

Green excellence certificates each day play a more and more important role in the design process. We make sure that the new building meets the very strict requirements and indicate the necessary changes needed to obtain a certificate.  Daylight is a key aspect to create safe, healthy and productive living and working environment.

LEED, BREEAM I WELL

Certyfikaty określają czy dany budynek spełnia wyśrubowane normy, zwracają uwagę na pozywtywny wpływ architektury począwszy od procesu projektowego, przez budowę aż po eksploatację budynku. Aspekty światła dziennego jest kluczowym elementem aby stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko życia i pracy.


DAYLIGHT OPTIMIZATION

We optimize daylight design for your building. By tweaking the design we make sure that it has the interior is daylight autonomous and not overlit at the same time. Cross-discipline optimization allows benefiting from generous light and avoiding overheating. The mathematical model will search thousands of options to choose the best performing.


OPTYMALIZACJA OŚWIETLENIA

Szlifując geometrię budynku można poprawić warunki oświetleniowego w jego wnętrzu, tak aby nie były go ani za mało ani za dużo. Matematyczny model przeszuka tysiące wariantów i wybierze te najlepsze. Wieloaspektowa optymalizacja sprawdzi też jak światło działa na nagrzewanie i oziębianie budynku.

Website Powered by WordPress.com.