Automation of Design Processes

[originally published in May 2018 on Medium] Automation is a trend omnipresent in all the industries. The capitalistic demand for enhancing efficiency (of literally everything) leads us to The Growth — ideally exponential. Executing the projected goals and our plans could be achieved by two means — human intelligence or artificial intelligence. So-called developed

Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część I

Artykuł 60 Warunków Technicznych mówi o minimalnym czasie nasłonecznienia pomieszczeń. Wymaga się od projektanta zapewnienia przynajmniej trzech godzin w budynkach przeznaczonych na stałe przebywanie ludzi i w pokojach mieszkalnych[1]. Dla śródmieścia [2] zasady są mniej restrykcyjne i zmniejszają obostrzenia do półtorej godziny. Wytyczne są wynikiem “Karty Ateńskiej”, dokumentu uchwalonego w

Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część II

Najbardziej popularne standardy odwołują się do różnych konceptów oświetleniowych i sposób mierzenia światła. W tej części omówimy WT, LEED i BREEAM. Warunki Techniczne §60 WT określa, że w budynkach mieszkalnych światło słoneczne w mieszkaniach wielopokojowych powinno docierać [1] do co najmniej jednego pokoju przez minimum 3 godziny w dniach równonocy,

Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część III

Kolejny aspekt opisany jest w § 13 i mówi o przesłanianiu. Prawo mówi, że między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:

Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część IV

Kolejnym ważnym aspektem jest zbadania oddziaływania budynku na otoczenie. WT nie określają bowiem jedynie wytycznych do nowego obiektu, ale również biorą pod uwagę środowisko miejskie. Aby upewnić, się że projekt spełnia warunki określone prawem należy sprawdzić  jak oddziałuje on na widoki z okien budynków istniejących (§ 13) czy pogorszy on warunki

Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część V

Glare czyli “efekt olśnienia”, to kolejny ze współczynników, który określa nam Komfort Wzrokowy. Najpopoularniejszymi sposobami mierzenia glare są Daylight Glare Index, CIE Glare Index, Visual Comfort Probability, Unified Glare Rating, and Daylight Glare Probability. Każdy ze współczynników ma swoje wady i zalety. W tym poście opiszemy te, uzwględnione w standartach.

Website Powered by WordPress.com.