Silent Spring

Był dziwny spokój. Ptaki, gdzie one są? Wielu ludzi jest zdziwionych i zaniepokojonych. Wciąż mówi o nich. Karmniki na podwórkach są puste. Ktoś widział kilka umierających, drżały gwałtownie, nie mogły latać. To była wiosna bez śpiewu i świergotu. Niegdyś poranki pulsowały o świcie chórem rudzików, przedrzeźniaczy, gołębi, sójek, strzyżyków i innych ptaków, teraz panowała cisza.


Rachel Carson, Silent Spring (tłum. Adrian Krężlik)

Definicja „granic planetarnych” została sformułowana w 2009 roku przez grupę naukowców w Sztokholmskim Centrum Odporności Środowiskowej (Stockholm Resilience Center). Wskazane są w niej dziedziny rozwoju cywilizacji oraz ich granice. Badacze zbudowali holistyczny model ułatwiający zrozumienie i uporządkowanie procesów planetarnych. Wyjaśnili, jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo, dobrobyt planety i przyszłych pokoleń. Model pokazuje, że przekroczenie choćby jednej z granic wywoła ryzyko nieodwracalnych i katastrofalnych zmian środowiskowych oraz zachwianie równowagi, a w konsekwencji rozbicie całego systemu.

więcej w Autoportret 67

Website Powered by WordPress.com.