Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część V

Glare czyli “efekt olśnienia”, to kolejny ze współczynników, który określa nam Komfort Wzrokowy. Najpopoularniejszymi sposobami mierzenia glare są Daylight Glare Index, CIE Glare Index, Visual Comfort Probability, Unified Glare Rating, and Daylight Glare Probability. Każdy ze współczynników ma swoje wady i zalety. W tym poście opiszemy te, uzwględnione w standartach.

DGP, opsiany przez Wienolda i Christoffersena w 2006, zawarty w normach BREEAM, sprawdza kiedy współczynnik luminancji jest w polu widzenia człowieka i przekracza komfortowe warunki. Do symulacji używa się map HDR dla pozycji słońca w określonej porze roku. Do oszacowania współczynnika DGP używa się zdjęć HDR (High Dynamnic Range) oświetlonych scen oraz wizualizacji HDR symulaujących oświetlenie. Do generowania takich obrazów mogą posłużyć programy Radiance i Evalglare (oba można obsługiwać z Ladybuga i Grasshoppera).

Imperceptible Glare [0.35 > DGP] 
Perceptible Glare [0.4 > DGP >= 0.35] 
Disturbing Glare [0.45 > DGP >= 0.4] 
Intolerable Glare [DGP >= 0.45]

Załącznik graficzny ilustruje DGP dla pomieszczenia z oknami skierowanymi na wschód, 1-wszego maja, o godzinie 16-tej. Żeby poprawnie oszacować działanie światła na takie wnętrze, należałoby przeprowadzić analizy dla wszystkich godzin kiedy takie warunki są prawdopodobne.

LEED rozwiązuje ten problem w inny sposób i wyamaga od projektanta umieszczenia żaluzji, dzięki którym użytkownik może kontrolować ilość światła wpadającego do wnętrza oraz oślepienie.Plusy takiego rozwiązanie możemy dostrzec szczególnie w dni pochmurne, gdy każda ilość światła dziennego jest cenna. Równocześnie LEED wskazuje Annual Sunlight Exposure (ASE) jako współczynnik sprawdzający prześwietlenie pomieszczenia. ASE opisuje jaka część przestrzeni otrzymuje za dużo światła bezpośredniego, co może powodować oślepianie albo zwiększać potrzebę wentylacji/klimatyzacji. ASE mierzy się jako procentową część podłogi, która otrzymuje przynajmniej 1000 lux przez przynajmniej 250 godzin w roku. Miara stosuje się do godzin użytkowania budynku przez ludzi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website Powered by WordPress.com.