Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część IV

Kolejnym ważnym aspektem jest zbadania oddziaływania budynku na otoczenie. WT nie określają bowiem jedynie wytycznych do nowego obiektu, ale również biorą pod uwagę środowisko miejskie. Aby upewnić, się że projekt spełnia warunki określone prawem należy sprawdzić  jak oddziałuje on na widoki z okien budynków istniejących (§ 13) 
czy pogorszy on warunki oświetlenia istniejących budynków. Dla projektów w fazie koncepcyjnej, warto zasymulować otoczenie i zobaczyć, jak projekt może oddziaływać na otoczenie. Jeśli nie znamy dokładnego położenia okien, można przyjąć typowe dla zabudowy śródmiejskiej rozmieszczenie okien i pięter. Potem algorytm wskaże, które budynki są narażone na pogorszenie warunków widokowo-oświetleniowych.

Z pomocą znów przyjdzie nam Grasshopper, który na początku bada ilość światła padającego na wszystkie okna w otoczeniu. Kolejno symuluje co stanie się gdy powstanie nowoprojektowany obiekt. Najważniejsze jest sprawdzić czy pogorszyła się sytuacja budynków, które mają mniej niż 1.5h światła słonecznego i o ile. Jeśli pogorszyła się projekt jest niezgodny z prawem. 
Kolejno sprawdzamy, jak nasz projekt (wyższy niż 35m) oddziałuje w promieniu 35m. Algorytm oznacza, które budynki są narażone na niespełnienie warunków określonych w §13. Podobnie jak poprzednio, symulujemy czy widok z okien budynków sąsiednich jest pogorszony, jeśli tak to projekt powinien ulec zmianie.

Grafika wygenerowana wskazuje, okna których warunki dostępu do światła zostały pogorszone. Co ciekawe algorytm wskazał budynki, które nie znajdują się w najbliższym otoczeniu ale w dalszej części śródmieścia. Takie budynki są często pomijane przy podejściu tradycyjnym (sprawdzenie dla najbliższej okolicy, za pomocą innych narzędzi, szczególnie analogowych, jest czasochłonne) co może prowadzić do wstrzymania budowy, zatrzymania odbioru budynku czy założenia sprawy w sądzie przez poszkodowanych. Symulacja wskazała również, że część okien w najbliższym położeniu zostaje znacznie przesłonięta.

Website Powered by WordPress.com.