Linijka słońca, komfort widzenia, nasłonecznienie. Część III

Kolejny aspekt opisany jest w § 13 i mówi o przesłanianiu. Prawo mówi, że między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż: a) wysokość przesłaniania – dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m, b) 35 m – dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m. Warunki, te są mniej restrykcyjne dla zabudowy śródmiejskiej. Jeśli spojrzymy na śródmieścia miast Europy Środkowej możemy zobaczyć jak takie prawo działo, najlepiej widać to w tzw. salonach berlińskich czyli sposobie zabudowy wewnętrzych narożników kamienic. Dzięki takiemu rozwiązaniu do pokojów narożnych dochodzi światło.

Sprawdzenie czy wszystkie okna nowego budynku i okna budynków istniejących w sąsiedztwie spełniają powyższe warunki jest najczęściej pracochłonne, możliwość popełnienia błędu jest wysoka szczególnie dla działek “trudnych” i budynków w większej odległości. Z pomocą znów mogą przyjść narzędzia parametryczne. Jednym z najlepszych elementów opisujących widoczność jest IsoVist, czyli narzędzie, które wypuszcza promienie z określonego punktu (definiuje się również długość promienia czyli w naszym przypadku 35 m) i sprawdza się, czy promienie przecinają się z istniejącymi budynkami. Przy podziale widoku na 36 części sprawdzamy czy 6 kolejnych promieni spełnia warunki określone w prawie.

Optymalizacja może pozwolić określić nam gdzie byłyby najlepsze lokalizacje okien ze względu na przesłanianie.

Na grafice można zobaczyć, które okna nie spełniają warunków i pole widzenia z tych własnie okien.

W kolejnych częściach przybliżę sposoby określania przesłania budynków, jak badać glare (DGP) i jak optymalizować formę dla uzyskania najlepszych rezultatów. Piszcie w komentarzach jakie tematy dotyczące światła i nie tylko Was jeszcze interesują.

Website Powered by WordPress.com.